Termeni și Condiții generale de vânzare
Smart Systems

Articolul 1 – SCOPUL

Termenii și condițiile generale de vânzare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către Radu I.E. Ionuț P.F.A., prin intermediul magazinului online Smart-Systems.ro către cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți.

Următorii termeni vor însemna:
„Cumpărător”: persoana, firma, compania sau altă entitate juridică care emite o Comandă.
„Vânzător”: Radu I.E. Ionuț P.F.A. avand urmatoarele date de identificare: , CUI: 41610740, F10/528/2019 .
„Bunuri și Servicii”: orice proiect la cheia, echipament, material și/sau parte a acestora sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă sau privitoare în alt mod la acestea care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.
„Comanda”: un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri si Servicii și să facă plata acestora.
„Contract”: o Comandă confirmată de catre Vânzător.
„Drepturi de proprietate Intelectuală”: toate drepturile imateriale cum ar fi know-how-ul, dreptul de autor și drepturi de aceasta natură , drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
„Specificații”: toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în comandă.

Articolul 2 – DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul Smart-Systems.ro  Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.
Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:

1) Comanda (impreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice.
2) Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul).
3) Termenii și Conditiile generale de vânzare.

Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fară a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Articolul 3 – VALABILITATE

Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzator. Confirmarea se face telefonic sau electronic (mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

Articolul 4 – EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR VÂNZĂTORULUI

4.1 Vânzătorul își va utiliza cunostințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;
4.2 Informațiile prezentate pe siteurile vânzătorului au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spatiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;
4.3 Comunicarea cu magazinul – se poate face prin postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la rubrica contact. Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite, fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

Articolul 5 – CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii , cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

Articolul 6 – DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terte părți sau nu va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător.
De asemenea, numele siteului precum și însemnele grafice, sunt mărci înregistrate în proprietatea Radu I.E. Ionuț P.F.A. și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Articolul 7 – CONFIDENȚIAILITATE – PUBLICITATE

Toate documentele și informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al Vânzătorului și dupa obținerea unui angajament de confidențialitate din partea celui care le primește.
Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părti nu va fi facută de Cumparator cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Articolul 8 – TERMENE PENALITĂȚI

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul despre termenul estimat pentru finalizarea livrării.

Articolul 9 – FACTURARE – PLĂȚI

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Articolul 10 – RISCURI SI RESPONSABILITATI

10.1 Livrare
Vanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile si Serviciile catre Cumparator si asigura un termen de 24 ore sau in mod exceptional 48 ore de la trecerea Comenzii in status Livrare, status care se poate consulta in contul personal creat de Cumparator pe siteul Smart-Systems.ro, In conditii exceptionale (meteorologice, starea drumurilor, accidente, etc), Vanzatorul va informa Cumparatorul despre intarzierea survenita si va furniza un termen estimat de livrare.
10.2 Transport – Ambalare
In afara unei intelegeri prealabile specifice cu privire la transport intre Vanzator si Cumparator, Vanzatorul se exonoreaza de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile furnizate in momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care Vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului.
Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.
Vanzatorul va efectua livrarea Bunurilor si Serviciile pe teritoriul Romaniei.

Articolul 11 – ACCEPTARE

Acceptarea va fi facuta atunci cand Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda. In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Vanzatorul va aduce la conformitate Produsele si Serviciile in termen maxim egal cu termenul de executie al Comenzii, fara a imputa Cumparatorului eventuale costuri legate de aceste operatiuni. De asemenea, Vanzatorul va respecta prevederile Legii 51/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta, ceea ce confera Cumparatorului (numai in conditiile actului normativ mentionat) dreptul ca in termen de 10 zile sa denunte unilateral Contractul, urmand sa primeasca in termen de 30 de zile de la denuntarea unilaterala in scris (document semnat de Cumparator si transmis electronic sau prin posta cu confirmare de primire) pretul Contractului, conditionat de returnarea Bunurilor si Serviciilor. Vanzatorul are dreptul ca atunci cand considera ca actiunile Cumparatorului au fost cu rea intentie sa solicite despagubiri Cumparatorului, in conditiile legislatiei.

Articolul 12 – MARFURI EXCEDENTARE

Orice marfuri livrate in exces fata de cantitatea prevazuta in Comanda pot fi refuzate de catre Cumparator in termen de 7 zile calendaristice de la livrare.

Articolul 13 – GARANTII

Pe langa orice alte garantii prevazute de legile aplicabile si detaliate in Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator, acestea garanteaza Cumparatorul impotriva oricarei non-conformitati care poate afecta intregul sau o parte a Bunurilor si Serviciilor, cu exceptia uzurii normale, pentru a perioada de 24 luni de la data emiterii facturii de vanzare. Exceptie fac produsele consumabile, care nu beneficiaza de garantie.

Articolul 14 – TRANSFERUL PROPRIETATII

Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferate la momentul efectuarii platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului). In cazul livrarii prin curier, aceste nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnarea de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora. Vanzatorul nu poate fi facut responsabil de continutul coletelor expediate decat daca exista un document incheiat de catre Cumparator si reprezentantul curierului care a efectuat livrarea.

Articolul 15 – RESPECTAREA LEGILOR SI STANDARDELOR

Vanzatorul va respecta toate legile, reglementarile si ordonantele aplicabile la realizarile sale contractuale fara limitare la fabricarea, asamblarea, manipularea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea Bunurilor si Serviciilor. Se va tine cont de asemenea si de sanatate, securitate, mediu.

Articolul 16 – RASPUNDERE

Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.
Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

Articolul 17 – INCALCARE – TERMINARE

Daca vanzatorul nu executa obligatiile sale, inclusiv in perioada de garantie, Cumparatorul va notifica Vanzatorul asupra acestei neindepliniri. Un plan de actiune va fi validat intre Parti in termen de 3 zile de la notificare.
Cumparatorul poate sa anuleze o Comanda prin mail, inainte ca aceasta sa fi fost livrata. In caz contrar, comanda va face obiectul returnarii bunurilor, mentionat pe siteul Vanzatorului.

Articolul 18 – FORTA MAJORA

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

Articolul 19 – LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii nascute din interpretarea si executarea acestui contract se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la un acord pe aceasta cale se va apela la instantele judecatoresti competente de la sediu Vanzatorului.

Articolul 20 – PREVEDERI DIVERSE

Daca una sau mai multe prevederi ale prezentelor Termeni si Conditii sunt in conflict cu oricare cerinta legal aplicabila, anumite prevederi nu vor fi aplicate si Partile se vor stradui impreuna sa convina asupra unor noi prevederi care sa respecte spiritul prevederilor initiale.
Partile in contract vor fi considerate cantractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.

Call Now Button